روز-بزرگداشت-صنعت-معدن
کسب تندیس ممتاز در روز بزرگداشت صنعت معدن

اخذ عنوان واحد برتر در روز ملی صنعت و معدن استان فارس – سال 1402

شرکت شیر پاستوریزه ارمغان (مانی ماس) در بزرگداشت روز ملی صنعت، معدن استان فارس سال 1402 مفتخر به کسب عنوان واحد برتر و دریافت لوح و تندیس ممتاز در جهت ارتقای اقتصاد کشور گردید.

We are using cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our Privacy Policy.
Homeدسته بندی هاAccount
Search