صنعت-پخش-1402
حضور مانی ماس در همایش صنعت پخش 1402

چهارمین دوره سمینار تخصصی صنعت پخش جنوب کشور 1402

صنعت پخش یکی از صنایع کلیدی در زیرساخت اقتصاد کشور است. در این راستا با توجه به حمایت صادقانه و مشارکت ارزشمند مجموعه مانی ماس در چهارمین دوره سمینار تخصصی صنعت پخش جنوب کشور ویژه سال 1402 این مجموعه به عنوان واحد نمونه برتر صنعت پخش جنوب کشور…

We are using cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our Privacy Policy.
Homeدسته بندی هاAccount
Search