پنیر پیتزا
پنیر پیتزا

تولید محصول تاپینگ پیتزا کم چرب – پرچرب – فست فود وزن 2000 گرم در سال 1401

تاپینگ پیتزا با استفاده از چربی گیاهی تولید می شود . در واقع اگر بیشتر از 3 درصد از چربی پنیرپیتزا از نوع گیاهی باشد باید بجای پنیر پیتزا از واژه تاپینگ پیتزا استفاده شود . استفاده از چربی گیاهی با توجه به مقاومت حرارتی بالاتر نسبت به…

We are using cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our Privacy Policy.
Homeدسته بندی هاAccount
Search