New York +1555225314
[]
1 Step 1
فرم فرصت های شغلی


دوستان عزیزی که تمایل به همکاری در مجموعه شیر پاستوریزه ارمغان را دارند می توانند با تکمیل فرم ذیل نسبت به ارسال درخواست خود اقدام نمایند . بدیهی است در صورتی که جهت تخصص عزیزان متقاضی ، نیازمندی در مجموعه مانی ماس وجود داشته باشد ، از طریق واحد منابع انسانی با آنها تماس حاصل خواهد شد

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
مدرک تحصیلی کارشناسی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
آخرین مکان فعالیت
شماره تماس ثابت
شماره موبایل
شهر
آدرس
0 /
رزومه الصاق گردد
ارسال
Previous
Next
EnglishIraqIran